LOGE LA PERSÉVÉRANCE
nummer 11 Maastricht -anno 1763-

Korte geschiedenis van de loge

La Persévérance Maastricht

Loge La Persévérance kent een lange geschiedenis. Zij is opgericht in 1763 als 11e loge van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden, de Nederlandse reguliere grootmacht. Als gevolg van de woelige tijden na de Franse revolutie schort de loge in 1793 haar werkzaamheden op om deze pas in 1842 weer in volle kracht te hervatten.

In 1845 betrekt zij een nieuw pand aan de Kleine Looiersgracht in Maastricht. In 1877 verhuist de loge naar een gebouw aan het Statenstraatje bij het Vrijthof. Het jaar daarop richten de broeders van La Persévérance in Maastricht de eerste gratis Volksbibliotheek op die 2.600 boekwerken omvatte. 

Door de oorlogsomstandigheden ziet de loge zich in 1917 verplicht haar gebouw te verkopen en komt men bijeen bij een lid van de loge thuis, maar na diens vertrek uit Maastricht worden de werkzaamheden in 1931 verplaatst naar het gebouw van de  loge “Licht en Vrijheid” in Eindhoven.

In 1956 werd het huidige pand aan de Heggenstraat in Maastricht aangekocht waar de loge tot op de dag van vandaag bij elkaar komt. Op 19 oktober 1957 werd de eerste inwijding in het logegebouw voltrokken, de loge telde toen nog maar 11 leden. Tegenwoordig telt de loge ongeveer 60 leden en groeit zij nog steeds. Voor de huidige mens  is de methode die de vrijmetselarij biedt nog altijd een beproefd gereedschap bij het vormgeven van een zinvolle levensinrichting.

Kijk voor meer informatie ook op onze Wikipediapagina